Kako do nas?

Ocijeni >

Jadranski magistralni put povezuje Mojkovac sa centralnim i primorskim dijelom Crne Gore na jednoj, i Bijelim Poljem, Beranama i unutrašnjom Srbijom, na drugoj strani. Regionalnim putem Mojkovac – Đurđevića Tara povezan je sa Žabljakom i Pljevljima. Kroz industrijski dio grada prolazi pruga Bar-Beograd.